Universitetslektor i arbetsorganisation

Avdelningen för industriell organisation och produktion söker en universitetslektor i arbetsorganisation med inriktning mot förändringsledning och kognitiv ergonomi.

Tekniska högskolan är en av fyra fackhögskolor inom Högskolan i Jönköping. Med 2300 studenter är vi en av landets största utbildare av högskoleingenjörer och tekniker.

Avdelningen för industriell organisation och produktion är engagerade i utbildningar på grundnivå och avancerad nivå, samt i fristående kurser och uppdragsutbildningar till såväl privat näringsliv som till offentlig sektor. På avdelningen pågår också forskning som stödjer detta utbildningsutbud.

Universitetslektor i arbetsorganisation med inriktning mot förändringsledning och kognitiv ergonomi

Vi söker dig som vill arbeta med undervisning inom området arbetsorganisation med inriktning på förändring, effektivisering, ledarskap och de ergonomiska förutsättningarna för detta, i synnerhet inom området kognitionsvetenskap. Undervisningen bygger på att kunna kombinera dessa olika områden samt att förmedla ett gediget kunnande inom metodfrågor till en helhet som grundas i ett systemperspektiv där samspelet mellan människa, teknik och organisation är centralt.

I befattningen ingår kursansvar inom ämnesområdet och inom forsknings- och utredningsmetodik, ansvar för utveckling av kurser och kursmaterial, handledning av studenter samt administrativt arbete. Sökanden måste vara införstådd med att målgrupperna för undervisningen omfattar programstudenter på alla nivåer såväl som yrkesverksamma med varierande roller. Det förutsätter en hög grad av pedagogisk spännvidd samt en mycket god förmåga att möta olika målgruppers krav och behov.

Avdelningen arbetar med pedagogisk förnyelse, bland annat webbaserad undervisning i olika former beroende på målgrupp, varför det förutsätts att sökanden är intresserad av detta. I befattningen planeras forskning ingå. JTH har som ambition att samtliga disputerade lärare ska ha en andel forskning i sin tjänst, för närvarande kan detta dock endast erbjudas i denna tjänst i den utsträckning detta kan finansieras av externa forskningsmedel.

Kvalifikationer för universitetslektor

Doktorsexamen i arbetsorganisation, ergonomi, kvalitet-människa-teknik eller motsvarande. Särskild vikt läggs vid dokumenterad och väl vitsordad pedagogisk skicklighet och högskolepedagogisk utbildning samt erfarenhet från undervisning vid universitet och/eller högskola med olika målgrupper.

Upplysningar

Avdelningschef  Kristina Säfsten tfn 036/10 16 39
tf utbildningschef Gunnar Eckert, tfn 036/10 16 18
Facklig företrädare för SACO Jörgen Dernroth, tfn 036/10 16 32.

Välkommen med din ansökan

Till ansökan bifogas styrkt meritförteckning/CV samt beskrivning av pedagogisk erfarenhet. Till ansökan som universitetslektor ska också bifogas vetenskaplig verksamhet, publikationslista samt de vetenskapliga arbeten som åberopas. Tillträde av tjänsten kan ske enligt överenskommelse, dock senast 1 aug.

Vi vill ha din ansökan senast måndagen den 2 maj 2010 till Registrator, Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11  Jönköping.

2010-04-06