Klimatet, samhället och individen

Årets klimatkonferens 6 maj på högskolan fokuserar bl.a. på individens ansvar och möjligheter att agera i klimatfrågan. Anmälan senast 15 april!


2010-04-10