Civilekonomer i arbetslivet

98 procent av de ekonomer som tog examen från Internationella Handelshögskolan i Jönköping år 2006 fick jobb inom sex månader. 47 procent hade erbjudits arbete redan innan de avslutat sina studier.

Årets kartläggning från fackförbundet Civilekonomerna visar att det har gått bra för de ekonomer som tog examen från svenska lärosäten 2006. När det gäller nyutexaminerade som fått arbete inom sex månader ligger Handelshögskolan i Stockholm bäst till, med en andel på 100 procent. Internationella Handelshögskolan kommer på andra plats.

I statistiken över hur många som studerat vid universitet eller på högskolenivå utomlands ligger Internationella Handelshögskolan på första plats med 80,5 procent, och Handelshögskolan i Stockholm kommer på andra plats med 61,2 procent.

48,3 procent av Internationella Handelshögskolans ekonomer uppskattar att de har arbetat mer än tio procent parallellt med sina studier, och 30,2 procent har haft minst en praktikplats under studietiden. 93,1 procent arbetar idag inom privat sektor och 39 procent arbetar i utländskt ägda företag. 54 procent är medlemmar i alumniverksamheten (verksamhet för före detta studenter). Även här ligger bara Handelshögskolan i Stockholm högre, med 64 procent.

Ett antal av de lärosäten som deltagit i undersökningen har en större andel ekonomer som fått en chefstjänst tre år efter examen. Några av dessa är Internationella Handelshögskolan i Jönköping, Högskolan Borås, Stockholms Universitet, Högskolan i Skövde, Handelshögskolan i Umeå, Växjö Universitet och Högskolan i Kristianstad, där mellan 22 och 28 procent har en tjänst med chefsansvar eller en tjänst i företagsledningen.

Kartläggningen visar också att andelen chefer varierar kraftigt mellan män och kvinnor. 15 procent kvinnor och 23 procent män blir chefer en kort tid efter avslutade studier. Kvinnor är överrepresenterade i funktioner som redovisning och administration och får oftare än män arbetsuppgifter under sin kvalificeringsnivå. Männen å andra sidan får oftare mer avancerade arbetsuppgifter och väljer oftare arbetsuppgifter inom finans, försäljning, IT-ekonomi, företagsledning, forskning och utredning.

Det som hade störst betydelse för att få det första arbetet var enligt respondenterna personliga egenskaper och en akademisk examen. Därefter tyckte de att annan arbetslivserfarenhet, goda referenser och personliga kontakter på företaget var avgörande.

På frågan om vad man har saknat i sin utbildning svarade 61 procent att de saknade praktik och drygt en tredjedel saknade träning i ledarskapsfrågor. 28 procent önskade karriärplanering, 21 procent ville ha mer IT-kompetens och 18 procent önskade mer träning i muntlig framställning.

2010-04-12