Handelshögskolan uppmärksammad i media

Die Welt, Newsweek, Affärsvärlden och Musikindustrin har nyligen uppmärksammat forskning från Internationella Handelshögskolan.

Charlotta Mellander, forskare i nationalekonomi och chef för The Prosperity Institute of Scandinavia, har publicerat en artikel i Die Welt om hur toleranta miljöer lockar kreativa och välutbildade människor. Hon omnämns också i en artikel i Newsweek som hänvisar till hennes och Richard Floridas forskning om att människor är lyckligare i toleranta samhällen.

Artikeln i Die Welt finns här: http://www.welt.de/die-welt/kultur/article7405510/Die-Stadt-Lebensraum-der-kreativen-Klasse.html

Artikeln i Newsweek finns här: http://www.newsweek.com/id/235702

Patrik Wikström, forskare vid Media Management and Transformation Centre, har nyligen publicerat boken "The Music Industry — Music in the Cloud" där han beskriver hur ny teknik förändrar musikindustrins förutsättningar. Patrik Wikström har intervjuats i nättidningen Musikindustrin.

http://www.musikindustrin.se/artikel/1672/DIGITALNYTT_4_snabba_med_Patrik_Wikstrom.html

Marcus Adolfssons magisteruppsats "Informationsgivningens tvetydighet och konsekvenser — vid offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden" har sammanfattats till en artikel i tidningen Affärsvärlden. I uppsatsen reder Marcus Adolfsson ut hur Sverige bör agera för att upprätthålla balansen mellan den kommersiella gångbarheten och de intressen som råder vid offentliga uppköpserbjudanden.

Artikeln i Affärsvärlden: http://www.affarsvarlden.se/affarsjuridik/article771350.ece

Hela uppsatsen finns här: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-11079

2010-04-30