Små matföretag kan tjäna på export

En ny studie från Internationella Handelshögskolan visar att Sveriges export av livsmedel inte kommer från småskaliga företag.

Rapporten "Matlandet ur ett regionalt perspektiv", som gjorts av på uppdrag av Jordbruksverket, Exportrådet och Visit Sweden, visar att småskaliga företag i huvudsak verkar rikta sig mot den inhemska marknaden och utvecklar produkter som möter stor efterfrågan och betalningsvilja bland svenskar. Det är inte nödvändigtvis produkter som är gångbara på internationella marknader.

— Hur man får dessa produkter attraktiva för utländska köpare är något vi måste arbeta med, säger Sara Johansson, som tillsammans med Therese Norman och Michaela Norrman författat rapporten.

— Små matföretag kan ta bättre betalt för sina produkter i utlandet, och mycket av vår svenska mat uppfattas som mycket exotisk och attraktiv i utlandet, fortsätter hon.

Studien visar inte någon stark koppling mellan antalet småskaliga företag i en regions livsmedelsindustri och exporten av livsmedel från regionen. Däremot har regioner där många arbetar inom den storskaliga livsmedelsindustrin större andel företag som exporterar livsmedel.

Både sysselsättning och export stimuleras av förekomsten av regionala nischprodukter som exempelvis skaldjur, knäckebröd och renkött. Dessa produkter, som har en stark ställning på världsmarknaden, tycks dock inte stimulera förekomsten av småskaliga livsmedelsföretag.

Sommaren 2008 kom regeringens vision om att Sverige ska bli Europas nya matland. I visionen finns en stark tro på tillväxt inom livsmedelssektorn. Till 2020 ska antalet livsmedelsföretag öka med 20 procent och exporten av livsmedel fördubblas.

Läs hela rapporten här (PDF-format): http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_rapporter/ra10_13.pdf

2010-06-02