Studie om länets busstrafik

Johan Klaesson, docent i nationalekonomi, och Lina Bjerke, doktorand i nationalekonomi, har undersökt busstrafiken i Jönköpings Län ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Fyra fallstudier har gjorts utifrån frågeställningar som rör hur stadskärnan i Jönköping kan utvecklas och hur pendlingen mellan länets östra och västra delar, mellan Jönköping och Gislaved samt på höglandet kan underlättas.

Det är Karlssongruppen i Vetlanda som gett Internationella Handelshögskolan i uppdrag att forska om bussresandets koppling till tillväxt. Johan Klaesson och Lina Bjerke tog kontakt med Länstrafiken i Jönköpings Län för ett samarbete. Länstrafikens mål är att det ska bli lättare att pendla inom länets tre olika områden (Jönköpingsregionen, Höglandet och Gislaved-Gnosjö-Vaggeryd-Värnamo).

Idag måste till exempel resenärer mellan Värnamo och Sävsjö passera Jönköping. En direktlinje skulle framför allt främja Sävsjö, säger Johan Klaesson, eftersom det finns fler arbetstillfällen i Värnamo. Den satsning som planeras på en busslinje mellan Nässjö-Eksjö-Vetlanda kan ocskå öka antalet arbetstillfällen i Eksjö.

Det finns ett glapp mellan hur politiker, bussbolag och forskare ser på bussresandet. Johan Klaesson konstaterar att det är viktigt att busstrafiken planeras utifrån ett långsiktigt perspektiv, och inte bara utifrån årsbudgeten.

2010-06-14