MaxG — ny utbildning för tillväxtpiloter

Många små och medelstora företag har potential att expandera, men ledningens tid och kompetens är redan maximalt utnyttjad. Därför har Internationella Handelshögskolan startat ett nytt utbildningsprogram; Master in Growth (MaxG).

Programmet är upplagt som en kombinerad trainee- och högskoleutbildning där deltagarna, eller "tillväxtpiloterna", arbetar på ett företag parallellt med studierna. Deltagarna rekryteras antingen från företagets egen personal eller från sökande med högskoleexamen som matchar företagets kompetensbehov.

MaxG är en ettårig Executive Masterutbildning. Tillväxtpiloterna är under hela året aktiva i ett pågående utvecklingsarbete på sitt företag, kombinerat med workshopar och praktiknära utbildning på Internationella Handelshögskolan en vecka i månaden. Till workshoparna är även företagens representanter inbjudna, för att uppmuntra till erfarenhetsutbyte både mellan företagen och mellan deltagarna.

Genom att tillföra ny kompetens och energi till den erfarenhet och kunskap som företagets ledning redan har, kan förändrings- och tillväxtmöjligheter fångas upp. Företaget kan antingen kompetensutveckla en av sina medarbetare, eller få kontakt med en ny förmåga som det eventuellt kan vara intressant att anställa vid utbildningens slut. Deltagarna får en akademisk utbildning med mycket hög praktisk relevans, och yrkeserfarenheter som är attraktiva på arbetsmarknaden.

Utbildningen startar i oktober 2010 och genomförs i samarbete med Tillväxtverket. Projektledare är professor Leona Achtenhagen .

För mer information: www.jibs.se/maxg

2010-06-15