Förlansering av Down to Earth i Stockholm

Projektet "Down to Earth" förlanserades den 15-17 juni på Skeppsbron i Stockholm under festivalen "Love 2010", i en innovationspaviljong anordnad av KTH.

Umbilical Design AB har av Europeiska rymdorganisationen, ESA, utsetts till "National Technology Transfer Initiative for Sweden" vilket innebär ansvar för att utveckla tekniköverföring från rymdsektorn till Svensk industri. För att accelerera denna process utformades projektet Down to Earth som ett strategiskt partnerskap mellan Jönköping International Business School och Umbilical Design AB.

Rymdteknologier, material och koncept är strategiskt viktiga källor till nya innovationer på jorden. ESA uppskattar att för varje Euro investerad i rymden, kommer ca 20 Euro tillbaka i spin-off verksamheter på jorden. En särskild möjlighet är att använda rymdapplikationer för att skapa mer hållbara lösningar på jorden.

Projektet Down to Earth, som inleddes hösten 2009, har målsättningen att använda teknologier, koncept och idéer utvecklade för rymdapplikationer som inspiration för nya innovativa produkter och tjänster inom olika industrier men med fokus på långsiktiga miljö- och hållbarhetsutmaningar. Det avser också att ge unga möjlighet att skapa nya, innovativa och mer hållbara jobb.

Mer information och kontaktpersoner

2010-06-17