Studenter prisar lärare

Universitetslektor Bo Nordström och universitetsadjunkt Lars-Evert Eskilsson vid Tekniska Högskolan i Jönköping fick 2010 års pris från Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse.

Priset fick de i konkurrens med  flera andra nominerade lärare från tekniska högskolor i hela landet. Priset är nationellt och delas ut varje år för framstående lärarinsatser inom teknisk utbildning. Professor Hans G Forsberg från Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse delade personligen ut priserna på avslutningshögtiden för Tekniska Högskolans studenter den 4 juni 2010. Priset är 50.000 kronor vardera.

Studenterna Sandra Pettersson och Josefine Stefansson skickade in nomineringen och de skriver att de varmt vill rekommendera Lars-Evert och Bo till priset. De två studenternas skrivelse väckte ett intresse hos Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse. Sedan besökte Hans G Forsberg som är verkställande ledamot i Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse studentkårerna på flera tekniska högskolor. Han intervjuade både studenter och högskolornas ledning och sedan jämfördes kandidater från olika högskolor. Det är studenterna vid Tekniska Högskolan tillsammans med Studentkåren vid Högskolan i Jönköping som står bakom förslaget av Bo Nordström och Lars-Evert Eskilsson. Sedan har Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse gjort sitt val.

Studenterna skriver i sin motivering "Under vår tidigare skolgång har vi aldrig träffat lärare som lärt ut och förmedlat sina kunskaper på ett så bra sätt som Lars-Evert och Bo gör. Deras undervisning gör oss mer motiverade att fortsätta studera ämnena. Även om  lärarna undervisat i samma ämnen under flera år så brinner de fortfarande för att göra undervisningen lika intressant och lärorik. Undervisningen är ofta verklighetsbaserad vilket gör det hela mer intressant".

Text och foto: Christina Almgren

2010-06-17