Forskningsreportage

En klass där fem elever hade Asperger eller ADHD dömdes ut redan i förskolan. Men lärarna fick eleverna att trivas och fler än rikssnittet blev behöriga till gymnasiet. Claes Nilholm, HLK, har lett en studie kring klassen. Se reportage


2010-06-29