Högskolan i Jönköping får doktorsexamensrätt inom teknik

Högskolan har fått besked från HSV att ansökan att utfärda examen på forskarnivå inom det tekniska området har beviljats. Läs pressmeddelande


2010-06-30