Öppna professorsföreläsningar 16 och 18 september

Högskolans nya professorer håller installationsföreläsningar. Alla välkomna!


2010-09-10