Så lyckas du som extern VD

Annika Hall, docent vid Internationella Handelshögskolan, har tillsammans med Agneta Olsson skrivit en bok om framgångsfaktorer för att lyckas som extern VD i ett ägarlett företag.

Boken beskriver 15 olika framgångsfaktorer, som alla inleds med ett case. Den tar upp vad såväl ägare som VD bör tänka på innan en VD anställs, hur man får det löpande samspelet att fungera och vad man ska komma ihåg om man bestämmer sig för att gå skilda vägar.

— Ett konstruktivt samspel mellan ägare och VD bygger till stor del på ömsesidig förståelse för varandras situation. Genom att samtliga framgångsfaktorer är skrivna med utgångspunkt från både VD och ägare kan man få denna förståelse genom att läsa boken, säger författarna Agneta Olsson och Annika Hall.

Agneta Olsson har arbetat som extern vd och har gedigen erfarenhet från ledande positioner i ägarledda företag. Hon driver idag eget företag med inriktning på varumärkesfrågor och har styrelseuppdrag.

Annika Hall är docent i företagsekonomi med speciellt fokus på ägarskiften och ledarskiften i ägarledda bolag. Hon arbetar som forskare och lärare vid Center for Family Enterprise and Ownership, Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

Mer om boken

2010-09-10