Öppna installationsföreläsningar

Högskolans nya professorer och hedersdoktorer håller öppna föreläsningar från den 16 till 18 september.

Den 18 september installeras rektor Anita Hansbo och 21 professorer samt promoveras 24 doktorer och 5 hedersdoktorer under högskolans Akademiska Högtid. I samband med festligheterna håller professorerna och hedersdoktorerna öppna föreläsningar.

Studenter, personal och övrigt intresserade hälsas hjärtligt välkomna till de öppna föreläsningarna.

Nedan följer programmet för hedersdoktorer och professorer vid Internationella Handelshögskolan.

Hedersdoktorerna håller sina föreläsningar fredagen den 17 september.

* David B. Audretsch, "Globalization and the Emergence of the Entrepreneurial Economy"
Presentatör: Charlie Karlsson
09.00 - 09.45, lokal: B1014, JIBS

* Candida G. Brush, "Why Study Women's Entrepreneurship?"
Presentatör: Friederike Welter
10.00 - 10.45, lokal: B1014, JIBS
* Dennis C. Mueller, "Agency Problems, Growth and Investment"
Presentatör: Per-Olof Bjuggren
11.00 - 11.45, lokal: B1014, JIBS

De nya professorerna vid Internationella Handelshögskolan håller sina föreläsningar lördagen den 18 september.

Lokal: Tvetasalen, Hc113, HLK

* Friederike Welter, "Contextualising Entrepreneurship - Challenges and Ways Forward"
09.00 - 09.30

* Leona Achtenhagen, "Entrepreneurship Education - State of the Art and Critical Reflections"
09.40 - 10.10

* Ethel Brundin, "The Emotional Side of Entrepreneurship and Leadership"
10.20 - 10.50

* Lucy Küng, "Change, Creativity and Innovation - The Real Stumbling Blocks for Leaders of the Media Industry?"
11.00 - 11.30

* Mona Ericson, "Business and Bach - A Baroque Idea!? Business Growth as Development and Change"
11.40 - 12.10

Lokal: Vistasalen, Hb116, HLK
* Scott Hacker, "A New Avenue to Obtain Easy and Free Access to   Cutting-edge Statistics and Graphical Software"
09.00 - 09.30

* Andreas Stephan, "SEM: A Truly Swedish Invention"
09.40 - 10.10

* Vivian Vimarlund, "Do We Need Informatics?"
10.20 - 10.50

* Sören Eriksson, "Singapore - Lejonet som blev en tiger!"
11.00 - 11.30

* Lars Göran Sund, "Generationsskiften av familjeägda aktiebolag - Vadå tvärvetenskap och vilka då fördelar?"
11.40 - 12.10

2010-09-14