Outstanding Paper Award

Friederike Welter, Candida G Brush och Anne de Bruin har mottagit Outstanding Paper Award för sin artikel "A gender-aware framework for women´s entrepreneurship".

Priset delas ut årligen av The Emerald Literati Networks Awards for Excellence, en del av Emerald Group Publishing som är världens främsta utgivare av vetenskapliga tidskrifter inom företagsekonomi.

Trots det ständigt växande antalet kvinnliga entreprenörer finns det inte mycket forskning om dem. Artikeln, som publicerades i The International Journal of Gender and Entrepreneurship 2009, erbjuder ett nytt genusmedvetet ramverk som kan användas i framtida forskning och kan på sikt hjälpa till att minska glappet.

När man talar om entreprenörskap nämner man ofta "de 3 M-en" (markets, money, management). Artikelförfattarna utökar detta till 5 M, och lägger till "motherhood" (som representerar hem och familjesituation) och "meso/macro environment" (som representerar samhällets förväntningar, kulturella normer och andra strukturer).

Friederike Welter är professor vid Internationella Handelshögskolan. Candida Brush är professor vid Babson College, USA och hedersdoktor vid Internationella Handelshögskolan. Anne de Bruin är professor vid Massey University, Nya Zeeland.

Friederike Welter och Candida Brusch kommer att hålla öppna föreläsningar i samband med Högskolan i Jönköpings akademiska högtid .

Läs artikeln här.

2010-09-16