Frukostseminarium om förändringsarbete

Den 12 oktober klockan 7.30 - ca 9.00 hålls ett öppet seminarium på Internationella Handelshögskolan med titeln: "Toyota möter sjukvården — om förbättringsarbete som förändringsstrategi" Plats: Munksjöaulan (sal B1033, entréplan). Vi bjuder på kaffe och smörgås.

I detta seminarium diskuteras olika vägar att jobba med förändring i organisationer. Tanken att förändring utgörs av stora företagsövergripande projekt i avsikt att skaka om hela organisationen, ställs mot synen att förändring är något som åstadkoms genom många små steg.

Vi diskuterar de problem och utmaningar som finns när man genomför stora radikala förändringar och vi visar hur modellen med stegvisa förändringar kan utgöra ett alternativ till detta. Med inspiration hämtad från både bilindustri och svensk hälso- och sjukvård diskuteras hur företag och organisationer kan utveckla en strategi för att bygga in förändring och förbättring i organisationens "gener".

Under seminariet ges en inblick i hur framgångsrika organisationer har skapat en förbättringskultur som gett mycket goda resultat. Vi presenterar ny forskning kring denna typ av förbättringskultur och hur framväxten av denna kan främjas genom ledarskap, formella strukturer, belöningssystem och aktivt teamarbete.

Är du nyfiken på hur man, konkret, kan utveckla en organisation genom ständig förbättring - Hjärtligt välkommen!

Deltagande är kostnadsfritt, men vi vill gärna ha din anmälan senast den 6 oktober till jenny.dahlkild@jibs.hj.se eller 036-10 17 33. Antalet platser är begränsat.

Seminariet leds av Tomas Müllern som är professor i företagsekonomi vid Internationella Handelshögskolan. Han är ansvarig för avdelningen för Marketing & Logistics, där han bl a studerar förbättringsarbete inom hälso- och sjukvården. Tomas har också många års erfarenhet av forskning kring ledarskap och förändringsarbete.

2010-09-29