Internationellt samarbete utvecklar lättmetallforskningen

Professor Arne Dahle från University of Queensland, Brisbane Australien har installerats som hedersdoktor vid Högskolan i Jönköping.

Arne Dahle är också gästprofessor vid Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH) inom  forskningsmiljön Material och Tillverkning - gjutning.

Det internationella forskningssamarbetet mellan Jönköping och Brisbane är viktigt för att utveckla den industriella produktframtagningen. Den kritiska massan inom materialforskningen bidrar till kvalitetsutveckling av de komponenter som företagen tillverkar. University of Queensland är också partneruniversitet vilket innebär att studenterna på masterprogrammet produktutveckling och material vid JTH kan göra sitt examensarbete under sex månader i Australien.


Specialitet inom aluminium och magnesium

Arne Dahles specialitet är stelning av metaller, främst aluminium och magnesium, som har stor betydelse för utvecklingen av material i industriellt viktiga tillämpningar. Det är bland annat miljövänliga och lätta bilkomponenter.

—Utvecklingen av metaller är nödvändig. Några områden som forskningen behandlar är exempelvis, det betydande problemet porositet i  metallen samt kornstorlek. Ju mindre kristaller/korn, de kan jämföras med snökristaller, som materialet innehåller ju starkare och bättre är det. Nittio procent av lättmetallforskningen är riktad mot bilkomponenter. Därför är forskningssamarbetet med Volvo och Scania mycket viktigt för underleverantörer till bilindustrin. Men forskning bedrivs också inom andra områden. Det är t ex komponenter till mobiltelefoner och datorer. Vi vill tillsammans utveckla den bästa forskningen eftersom den internationella konkurrensen är så stor idag säger Arne Dahle.

Förstärkt kompetens i företagen

Masterstudenterna vid JTH har fått en mycket bra utbildning och erbjuds viktiga jobb inom näringslivet. Sven Hedlund gjorde sitt examensabete i Brisbane 2004-2005. Nu är han gjutspecialist med inriktning magnesium på Finnveden Metal Structures AB i Göteborg som arbetar med att ta fram bilkomponenter.

-På JTH kunde jag specialstudera gjutteknik som är mitt intresseområde. Kurserna inom masterprogrammet och möjligheterna att göra examensarbetet i Brisbane gjorde att jag fick de kunskaper jag behövde för att idag vara specialist inom materialteknik. Nu jobbar jag företrädesvis med simulering och projektledning. Arbetet består även av nära kontakter med fordonstillverkare om nyutveckling av framtidens fordonskomponenter. Finnveden har också deltagit i VINNOVA-projekt inom halvstelnade metaller sk rheo-gjutning tillsammans med JTH.

Planer för framtiden

Syftet med det fortsatta samarbetet är att hitta nya områden för att utveckla material. Det är också att göra gemensamma ansökningar för forskningssamarbete och att skriva artiklar.
-Forskningssamarbetet är främst vetenskapligt. Arne Dahle kommer att föreläsa på en doktorandkurs under en vecka nästa år. Även industrifolk som är intresserade kan deltaga. Materialkunskap och utveckling av material och tillverkning är viktigt för alla designer, konstruktörer och produktutvecklare. Kursen kommer att innehålla grundläggande kunskaper, senaste inom forskningen och hur kända företag konstruerar och produktutvecklar i gjutna lättmetaller. Nya utmaningar är på väg och materialutveckling och tillverkning är nyckelområden i ett framtida hållbart samhälle, avslutar Ingvar L Svensson.

Text: Christina Almgren

2010-09-30