Pris för examensarbete

Caroline Sjöström har läst byggnadsteknik med inriktning Byggnadsutformning med Arkitektur. Hon tog sin examen våren 2010. Nu har hon fått pris för sitt examensarbete med titeln "Uppvärmning av nybyggda villor - med solfångare och pellets".

Det har gått några månader sedan Caroline avslutade studierna i maj med att redovisa examensarbetet. Därefter skickade hon in sin examensrapport till uppsatstävlingen.

- Jag blev mycket överraskad när de ringde och berättade att jag fått andra pris i tävlingen. Bara tre pris delades ut. Det känns jätteroligt! Jag vill poängtera att lärare på programmet har bistått med värdefull handledning under min utbildning, säger Caroline Sjöström.

Caroline åkte till Alingsås och tog emot sitt pris den 29 september.

- Jag var på Passivhuscentrum och fick motta priset, som består av diplom och prissumman 7 000 kr! Det var mycket trevligt, säger Caroline.

Ann-Karin Andersson Arkitekt/Tekniklektor och handledare för examensarbetet på JTH.

- Caroline har gjort exjobbet för VärsåsVillan AB, ett företag som tillverkar prefab-hus som enfamiljsvillor. Bakgrunden är att energikraven har ökat på bostadshus (fr.o.m. 1 jan 2010). Med de nya kraven kan man inte använda uppvärmning med elintensiv utrustning, som t ex äldre, traditionella frånluftsvärmepumpar som varit småhusens normala uppvärmningsätt (för de kräver en del el när de är i drift), säger Ann-Karin Andersson arkitekt och tekniklektor vid JTH.

Ann-Karin tillägger: Caroline har studerat alternativa värmesystem med pellets och solfångare i några av företagets standardhus, med olika golvarea, samt diskuterat hur man kan minska energiförbrukningen ytterligare genom ökad isolering. Exjobbet är en ambitiös genomgång av olika uppvärmningsalternativ, som pellets, solfångare och en ny mer elsnål frånluftsvärmpepump. I arbetet jämförs kostnader, drift- och miljöaspekter. Passivhuscentrum i Alingsås ger årligen pris till intressanta exjobb och det är verkligen positivt att en av våra studenter får pris.

Alla på JTH gratulerar till priset och hoppas på fortsatt kontakt med Caroline.

2010-10-05