Forskare talar för FN vid Världsutställningen i Shanghai

Flera representanter från Internationella Handelshögskolan i Jönköping är på väg till World Expo 2010 i Shanghai för att på olika sätt diskutera hållbar utveckling.

Better Cities —Better Economy

Charlotta Mellander är som enda svensk inbjuden att föreläsa på seminariet "Better Cities, Better Economy" den 6 oktober, där hon kommer att tala om städernas roll för ekonomisk utveckling. Seminariet anordnas av UN-HABITAT, FN:s boende- och bebyggelseprogram, som har som uppgift att verka för socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbara urbana miljöer och tätorter liksom allas tillgång till drägliga bostäder. Charlotta Mellander bedriver forskning om stads- och regionutveckling vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping och University of Toronto.

101010 — Sustainability Space Day

Den 10 oktober infaller Sustainability Space Day i Svenska Paviljongen. Då presenteras Down to Earth , ett projekt som startats av Internationella Handelshögskolan tillsammans med Umbilical Design, med målsättningen att använda teknologier och idéer utvecklade för rymden som inspiration för nya produkter och tjänster, med särskilt fokus på miljö och hållbarhet. Internationella Handelshögskolans VD Niclas Adler är en av seminarietalarna under dagen. En utvald grupp studenter och projektadministratör Magnus Taube kommer också att medverka.

Småland Blekinge South Sweden

Regionförbunden i Småland och Blekinge har anordnat en resa till världsutställningen under samlingsnamnet Småland Blekinge South Sweden. Syftet är att marknadsföra regionen och den kompetens inom hållbarhet som finns, med målet att skapa nya marknader för regionens företag. Högskolan i Jönköpings rektor Anita Hansbo deltar i resan, tillsammans med professor Susanne Hertz och doktorand Lianguang Cui från Internationella Handelshögskolan. Övriga deltagare är företagare från hela regionen.

2010-10-06