Högskolan i Jönköping bäst på arbetslivskontakter

En ny undersökning från Jusek visar att Högskolan i Jönköping är ett föredöme när det gäller kontakter mellan studenter och arbetsliv.

— Deras studenter får ett försprång jämfört med andra. De som får jobb via sitt lärosäte får jobbet fortare och dessutom mer kvalificerade arbetsuppgifter, säger Louise Adelborg, Juseks vd.

Undersökningen är gjord bland jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare som har tagit examen under perioden september 2008 - augusti 2009. Den visar bland annat att Högskolan i Jönköping är det lärosätet som har förbättrat kontakterna med arbetslivet mest under det senaste året.

Nästan åtta av tio av de nyexaminerade instämmer helt eller delvis i att Högskolan i Jönköping underlättade för dem i kontakten med arbetslivet. Två av tre studenter hade praktik inom ramen för sin utbildning.

—  Jag vill gratulera studenterna på Högskolan i Jönköping. Fler lärosäten borde rikta blicken dit för att se efter hur de gör för att få så nöjda studenter, säger Louise Adelborg.

Läs pressmeddelandet från Jusek

2010-10-07