EAIE-konferensen 2010

Internationella Handelshögskolan fanns representerade på den årliga konferens som arrangeras av European Association for International Education (EAIE).

Chantal Coté, Director International Office, Leticia Lövkvist, International Exchange Student Coordinator och Eric Freid, Recruitment Coordinator, reste till Nantes, Frankrike för att närvara vid konferensen.

EAIE är en ideell organisation vars syfte är att stimulera och underlätta internationaliseringen av högre utbildning i Europa och i världen, och att stötta dem som arbetar med internationell utbildning.

Chantal och Leticia besökte konferensen framför allt för att träffa representanter för handelshögskolans nuvarande och eventuella framtida partneruniversitet. De träffade ca 50 samarbetspartners från hela världen. Det är en viktig del av handelshögskolans internationella arbete att vårda kontakterna med våra partneruniversitet och ständigt söka nya intressanta samarbeten.

Eric hade flera möten med personer som arbetar med marknadsföring av högre utbildning. Eftersom högre utbildning i Sverige kommer att bli avgiftsbelagd för studenter från länder utanför EU/EES, blir det allt viktigare att bygga nätverk och skapa kontakter som kan hjälpa handelshögskolan att nå ut till studenter i de regionerna.

2010-10-11