Fikautmaning - Fairtrade Challenge 27 oktober

Högskolan i Jönköping antar Universitetsutmaningen!

Under vecka 42 och 43 bedrivs för fjärde året i rad en nationell kampanj, Fairtrade fokus, av föreningen Fairtrade Sverige. Mängder av varor produceras idag under oacceptabla förhållanden men den oberoende internationella produktmärkningen Fairtrade hjälper till att skapa en bättre framtid för människor och miljö i tredje världen.

Märkningen bidrar bland annat till att odlare och anställda i utvecklingsländer får förbättrade arbets- och levnadsvillkor, garanteras minimipriser och hjälper också till med att främja demokrati och motverka barnarbete och diskriminering.

Genom att välja en Fairtradeprodukt kan man göra skillnad!

Högskolan antar Universitetsutmaningen, en kamp mellan universitet och högskolor i Sverige där det Universitet/Högskola som visat på finast resultat får ett hedersutnämnande för sitt engagemang. Våra utmanare så här långt är Linnéuniversitetet, Högskolan i Borås, Högskolan på Gotland och Lunds universitet. Genom att delta visar vi att vi bryr oss om en socialt hållbar utveckling. Kraven på oss är bland annat att skylta upp var man kan köpa Fairtradeprodukter, att man anordnar aktiviteter under kampanjveckorna och sist men inte minst, att man deltar i fikautmaningen Fairtrade Challenge den 27 oktober.

Personalens fika är anmäld men studenterna uppmanas att registrera egna fika och då gärna delta i laget "Högskolan i Jönköping". Under dagen signerar man listor för sitt fika, gärna vid alla tillfällen!
Håll utkik efter affischer och annan information.

Läs mer i kalendariet och på www.fairtrade.se

2010-10-18