Datorer får nytt liv i Afrika

Internationella Handelshögskolan har skänkt nästan tvåhundra datorer till Computer Aid Sweden.

Idén föddes i våras, när IT-samordnare Stefan Nylander inledde arbetet med att byta skrivarsystem. De flesta av de gamla skrivarna ingick i en återköpsaffär, men många riskerade att skrotas, trots att de fortfarande fungerade. Eftersom antalet datasalar minskats fanns det också en stor mängd datorer som inte längre användes.

Via Ulf Larsson på avdelningen för Informatik fick Stefan kontakt med Computer Aid Sweden , en ideell organisation med bas i Örebro som samlar in och reparerar datorer och annan IT-utrustning. De samarbetar med bland andra Erikshjälpen och UNICEF, som ser till att utrustningen kommer till användning på vårdcentraler, skolor med mera runt om i världen.

Totalt har Internationella Handelshögskolan skänkt 190 datorer, 143 tangentbord, 17 skrivare, 3 faxar och 1 scanner till Computer Aid. Samtliga datorer från de gamla datasalarna har inte skänkts bort, utan ett reservdelsförråd finns fortfarande kvar.

Hårddiskarna kommer nu att raderas med särskilda, säkerhetsklassade program, och sedan installeras med licensfria operativsystem och programvaror. Den hjälporganisation som ser till att datorerna hamnar på rätt plats tar också ansvar för att rapportera till Computer Aid att utrustningen används för det avsedda syftet, så att risken för missbruk minimeras. Computer Aid kräver också att hjälporganisationerna upprättar en plan för hur datorernas komponenter ska återvinnas den dag de inte längre kan användas.

Internationella Handelshögskolans datorer kommer troligtvis att tas i bruk på skolor och sjukhus i Etiopien.

2010-10-20