Sveriges mest sökta kurs finns på Högskolan i Jönköping

"Digital bildbehandling" finns på Högskolan för lärande och kommunikation och är den mest sökta kursen i Sverige.

Antalet sökande till vårens kurser och program vid landets universitet och högskolor ökade med 3 procent jämfört med vårterminen 2010. Det är återigen nytt rekord i antalet sökande. Totalt har 199 382 personer sökt ett program eller en kurs till våren, enligt ny statistik från Verket för högskoleservice, VHS .

Antalet sökande till högre utbildning har ökat stadigt de senaste 3 åren. Största ökning sett till antalet personer sker bland sökande upp till 24 år.

— Landets universitet och högskolor har lyckats bra i sitt arbete med att rekrytera nya studenter. Kursutbudet minskar något totalt sett till vårterminen men utbildningarnas attraktionskraft är hög, säger Tuula Kuosmanen, ansvarig för antagningsverksamheten på VHS.

Mest sökta kurs är Digital bildbehandling vid högskolan i Jönköping.

På www.vhs.se finns mer information om de utbildningar som fått flest sökande totalt sett men också vilka utbildningar som har fått flest sökande i första hand.

2010-10-20