Nio miljoner till CESIS

Forskningscentret, som är ett samarbete mellan Internationella Handelshögskolan och Kungliga Tekniska Högskolan, har fått finansiering från VINNOVA.

Pengarna ska användas till att under en treårsperiod utveckla forskning kring sambanden mellan innovation, forskning och hållbar tillväxt men även utveckla samverkan med andra aktörer. VINNOVA skriver i sitt pressmeddelande att det finns en stor efterfrågan på kunskap om innovationers roll för hållbar tillväxt och hur politiska beslut kan påverka området. Forskningen ska också kunna användas som underlag för innovationspolitiska beslut.

—  VINNOVA ska jobba nära centrumen för att skapa en dialog mellan policyaktörer och forskarna. Vi tror att det ger ett bra idéutbyte och underlättar spridningen av kunskap om innovationssystem, säger Magnus Lagerholm, VINNOVA.

Internationella Handelshögskolan och KTH har tillsammans drivit centrumbildningen CESIS (Centre of Excellence for Science and Innovation Studies) sedan 2004. Att CESIS nu utsetts som ett av tre center som får finansiering för att utveckla kompetensen kring innovationsfrågor är ett av flera tecken på att arbetet varit framgångsrikt. Den expertpanel som kallades in för utlysningen gav CESIS forskning högsta betyg genom omdömet "Outstanding, at the forefront of international research" och gav ansökningen som helhet 4,5 poäng av 5 möjliga.

— Vi är förstås väldigt stolta och glada över att under sex år ha etablerat CESIS som ett ledande forskningscentrum inom innovationsområdet, säger professor Börje Johansson, föreståndare för CESIS. Det är viktigt att bygga upp kunskap om de samhällsekonomiska aspekterna av innovation och förståelse för systematisk forskning om näringslivets innovationsarbete.

De övriga två centren som får finansiering från VINNOVA är CIRCLE vid Lunds universitet och CIIR, en ny centrumbildning vid Umeå universitet och Luleå tekniska universitet.

Mer information: Börje Johansson

2010-11-03