Offentlig föreläsning på Högskolan för lärande och kommunikation

Den 16 december kl. 18.30 föreläser Tomas Kroksmark på temat "Från en specifik Modellskola till en allmän skolmodell. Hur skapa en skola baserad på forskning?" i Hc113.


2010-11-09