Årets ekonomistudent

Emanuel Raptis har utsetts till Årets Ekonomistudent på Internationella Handelshögskolan.

Emanuel är 26 år, kommer från Karlskoga och läser sista året på programmet International Economics and Policy, med inriktningen Financial and Economic Analysis. På kort tid har han hunnit med en rad olika saker både inom näringslivet och inom den akademiska världen. Innan han påbörjade sina studier arbetade han bland annat som delprojektledare på ett IT-bolag, som sales coach och som produktspecialist. På Internationella Handelshögskolan har han varit projektledare för Entrepreneurship Day 2009 och är nu projektledare för arbetsmarknadsdagen Next Step 2011. Han har också gjort sex månaders praktik på Exportrådet i Aten.

Priset delades ut av SEB den 30 september under Entrepreneurship Day, som arrangeras av studentföreningen JSA. SEB motiverade sitt val till årets ekonomistudent så här: "Ett engagemang utöver det vanliga, förmågan att göra flera saker samtidigt och på samma gång uppnå lysande betyg. Att vara så ung och har haft tid att göra så många olika saker är helt enkelt imponerande."

Kriterierna för priset sätts av SEB tillsammans med JSA och lyder: "Hon eller han ska ha genomfört sina studier på ett framgångsrikt sätt och bör ha engagerat sig i aktiviteter vid sidan av studierna som främjar antingen studenterna på JIBS eller en bredare målgrupp. Alternativt ha startat och drivit ett företag eller arbetat inom ett företag eller en organisation under studierna. Hon eller han ska ha aktivt ha marknadsfört JIBS i något sammanhang (lokalt, nationellt eller internationellt), ha hög social kompetens och vara omtyckt av både studenter och anställda på JIBS."

— Det känns otroligt kul att få bekräftelse för det arbete jag har lagt ner för att prestera goda studieresultat samtidigt som jag engagerat mig vid sidan av studierna, säger Emanuel. Jag hoppas att fler studenter på JIBS tar vara på de goda möjligheterna att dels göra praktik utomlands och dels engagera sig i JSA, eller kanske till och med starta ett eget företag. Min erfarenhet är att teori omsatt i praktiken ger en mycket brantare utveckling och bättre förankring av kunskapen man får via sin utbildning, samtidigt som man träffar väldigt mycket duktiga och inspirerande människor. Dessutom är det en stor fördel att ha den sortens erfarenheter och kontakter när det är dags att ge sig ut på arbetsmarknaden.

2010-11-10