Prestigefyllt pris till Anders Hugoson

Anders Hugoson, professor emeritus vid Hälsohögskolan, har tilldelats Blacks pris. Det mottogs vid Svenska Tandläkare-Sällskapets 150-årsjubileum i anslutning till den odontologiska riksstämman i Göteborg. Läs pressmeddelandet


2010-12-02