Offentlig föreläsning 16 december

Tomas Kroksmark föreläser: "Från en specifik Modellskola till en allmän skolmodell. Hur skapa en skola baserad på forskning?" Kl. 18.30 i HC113 på HLK.

Tomas Kroksmark är professor i pedagogik och är en av personerna bakom den så kallade Modellskolan i Gränna, där tanken är att undervisningen ska bedrivas på vetenskaplig grund. Modellskolan har varit omdebatterad - inte minst på insändarsidorna i lokalpressen.

Tomas Kroksmark berättar under föreläsningen om arbetet med denna modell, och det finns säkert möjlighet att själv kasta sig in i diskussionen mot slutet av föreläsningen.

Föreläsningen varar ca 1 timma och 15 minuter.

Fri entré, välkomna!

2010-12-09