JIBS ekonomistudenter får jobb snabbast

Studenter med examen i ekonomi från Internationella Handelshögskolan i Jönköping etablerar sig snabbast på arbetsmarknaden efter avslutad utbildning. Det visar en ny rapport från Högskoleverket.

Högskoleverket har kartlagt etablering på arbetsmarknaden 2008 för dem som tog examen 2006/2007. När det gäller kandidat- respektive magisterexamen i ekonomi placerar sig Internationella Handelshögskolan bäst respektive näst bäst.

Enligt HSV:s kartläggning hade 81 procent av Sveriges samtliga studenter med kandidatexamen i ekonomi och 83 procent av studenterna med magisterexamen i ekonomi etablerat sig på arbetsmarknaden 1-1,5 år efter examen.

För Internationella Handelshögskolan var siffran 90 procent för båda grupperna. Det placerar Internationella Handelshögskolan i topp när det gäller kandidatstudenter och som tvåa efter Örebro Universitet när det gäller magisterstudenter.

De studenter som flyttat utomlands efter sin examen är inte med i undersökningen. Denna grupp utgör en stor del av Internationella Handelshögskolans tidigare studenter, och gruppen har också i hög utsträckning etablerat sig på den globala arbetsmarknaden.

Läs hela rapporten här.

2010-12-10