Pris för bästa artikel

Adj. professor Peter Leisner och universitetslektor Ilia Belov har fått "The Westinghouse Prize"  för bästa publicerade vetenskapliga artikel.

Priset delades ut av representanter för The institute of Metal Finishing i London den 8 december 2010. Peter Leisner och Ilia Belov tillhör forskningsmiljön Material och Tillverkning inom avdelningen Maskinteknik.

De fick priset för den vetenskapliga artikeln: “Influence of process parameters on crack formation in direct current and pulse reversal plated hard chromium".

Priset delas ut utifrån följande kriterier:
The award is given for the best paper publishes in Transactions of the Institute of Metal Finishing, that has shown the most valuable development in the science and practice of electrochemistry in general and electrodeposition in particular.

2010-12-29