Extern finansiering för Tillväxtprogrammet

Internationella Handelshögskolan organiserar en workshopserie för att hjälpa små och medelstora företag att skapa hållbar utveckling.

En workshop i månaden kommer att hållas under den 3-åriga projektperioden. Workshoparna är upplagda på ett mycket interaktivt sätt för att gynna företagens utveckling. Den externa finansieringen av programmet kommer ifrån Regionförbundet Jönköpings Län, den Europeiska regionala utvecklingsfonden samt Tillväxtverket och uppgår i första skedet (2010) till närmare 700 000 kronor, med förlängning av projektfinansieringen till 2013.

Mer information finns på www.jibs.hj.se/tillvaxt , projektledare är Leona Achtenhagen ( acle@jibs.hj.se ).

2011-01-07