Invigning av Forskarskolan

Vid JTH:s forskardag den 13 januari 2011 invigs forskarskolan i Industriell produktframtagning. För program och mer information se pressmeddelandet.


2011-01-12