Forskarskolan invigd

Nu är forskarskolan invigd. Vd Jörgen Birgersson klippte bandet med orden —det är en historisk dag och det är fantastiskt glädjande att vi nu kan examinera våra egna doktorer.

I våras fick JTH doktorsexamensrätt i Industriell produktframtagning med de tre forskarutbildningsämnena: maskinkonstruktion, material- och tillverkningsprocesser och produktionssystem.

JTH har bedrivit forskarutbildning sedan 1996 i samverkan med lärosäten som har haft examensrätt. Vilket har inneburit att doktoranderna har varit inskrivna vid andra lärosäten. Just nu finns det ett fyrtiotal doktorander på skolan och fler kommer inom kort.

Forskningen är uppbyggd sedan flera år med kraftfullt ekonomiskt stöd  av näringslivet och offentliga sektorn i länet genom den sk. JTH-fonden. Målet var att få doktorsexamensrätter senast 2010 och så blev det också.

Efter invigningen presenterade de olika forskningsmiljöerna sina pågående projekt.

2011-01-14