Konkurrens om att starta Yh-utbildningar

Av 885 ansökningar om att starta yrkeshögskoleutbildningar har endast 235 beviljats. JTH har tidigare sex program  och är nu beviljade ytterligare två till hösten 2011.

Konkurrens om att starta Yh-utbildningar

De nya yrkeshögskoleprogrammen som starta ht 2011 är Digital Visualisering - Arkitektur och design i Eksjö  och Exportförsäljning - interkulturellt affärsmannaskap i Jönköping. På vår sida om yrkeshögskoleprogram hittar du mer information om utbildningarna.

2011-01-18