4.5 MSEK i forskningsmedel

KK-stiftelsen har inom det s.k. HÖG-programmet beviljat 4,5 MSEK i forskningsmedel. Det är inom forskningsmiljön Material och Tillverkning som projektet "RheoCom" kommer att bedrivas. Läs pressmeddelandet.


2011-02-16