International Management i Chefstidningen

“Framtidens chefer” är temat i senaste numret av Chefstidningen, där man bland annat lyfter fram Internationella Handelshögskolans program International Management.

Under rubriken ”Kulturkrock på schemat” berättar universitetsadjunkt Jean-Charles Languilaire hur viktigt det är att vara medveten om kulturella skillnader när man befinner sig i en chefsposition. En del företagskulturer bygger på kollektivism, andra på individualism. I vissa länder förväntas en chef framför allt säga åt folk vad de ska göra, i andra länder ska chefen kunna lyssna och samarbeta med sina anställda.

På programmet International Management kommer en mycket stor andel av studenterna från andra länder. Frågor som tas upp är bland annat hur man leder med hänsyn till parallella kulturer. Praktiska grupprojekt är ett viktigt inslag i alla kurser, och gruppindelningen bygger på att blanda studenter med olika kulturella erfarenheter. I kurserna ingår också spel mellan studenterna om kultur och kulturkrockar.

Jean-Charles Languilaire doktorerade i företagsekonomi på Internationella Handelshögskolan 2009 och undervisade tidigare på International Management-programmet. Idag arbetar han på Malmö Högskola och Högskolan i Halmstad.

Läs hela artikeln här

2011-02-18