Två och en halv miljon till forskarutbildning

Stiftelsen Inger, Arne och Astrid Oscarssons Donationsfond har skänkt ca 2 450 000 kr i form av aktier till Internationella Handelshögskolan.

– Vi hoppas att denna donation ska bli till glädje för Internationella Handelshögskolan och dess studenter, säger Arne Oscarsson.

Pengarna ska användas till stipendier för nyantagna doktorander samt för att utveckla ett samarbete med Babson College i USA. Babson College är världens ledande handelshögskola inom entreprenörskap och planer finns på att starta en gemensam forskarutbildning med Internationella Handelshögskolan. En del av donationen kommer också att användas för en doktorandkurs i entreprenörskap där en viktig del av kursen kopplas till Värnamoregionens företagsklimat.

– Vi har höga ambitioner att expandera och ytterligare utveckla vår redan starka forskarutbildning, och donationen innebär ett viktigt stöd i det arbetet. Våra planer på ett samarbete med Babson College inom forskarutbildning i entreprenörskap är också ett viktigt steg i vår önskan att ytterligare internationalisera vår verksamhet samtidigt som vi har en fast förankring i vår regionala närmiljö, säger Mattias Nordqvist, chef för forskarutbildningen på Internationella Handelshögskolan.

Forskarutbildningen är ett av Internationella Handelshögskolans viktigaste verksamhetsområden, och organiseras i fem program: Företagsekonomi, Nationalekonomi, Informatik, Statistik och Rättsvetenskap. Samtliga har en inriktning mot entreprenörskap, små och medelstora företag samt regional utveckling.

År 2006 donerade stiftelsen ca 6 miljoner kronor till Internationella Handelshögskolan, pengar som bland annat har använts till forskning om entreprenörskap och företagande.

2011-02-25