Licentiatseminarium 24 mars

Den 24 mars presenterar Ruxandra Pop sin licentiatavhandling "Mapping Concurrent Applications to Multiprocessor Systems with Multithreaded Processors and Network on Chip based Interconnections"

Presentationen sker kl. 13.30 i sal E1405 på JTH. Opponent är docent Johnny Öberg, KTH.

Välkommen!

2011-03-07