Down to Earth inspirerar Volvo Personvagnar och SKF att tänka utanför planeten

I projektet Down to Earth, där Internationella Handelshögskolan är en samarbetspartner, är man övertygad om att den svenska industrin har allt att vinna på att lyfta blicken mot rymden för att få inspiration till nästa generations hållbara produkter och tjänster.

Med delfinansiering av EU-projektet VästKraft har Down to Earth nu inlett en innovationsprocess med två partnerföretag, SKF och Volvo Personvagnar AB, som start på en stor satsning för Göteborgsregionen. Värdet för näringslivet är att upptäcka nya arbetssätt för utvecklingen av nästa generations produkter.

– Rymdverksamhet har i mer än 50 år varit en starkt teknikdrivande kraft i samhället. Framtidens arbeten bygger på samarbete, både som en källa till kompetensutveckling och en drivkraft för innovation, säger Cecilia Hertz, initiativtagare till Down to Earth.

Down to Earths innovationsprocess presenterades den 10 mars på SamKrafts spridningskonferens ”Samverkan för ökad kompetens” på Svenska Mässan i Göteborg. Då medverkade också professorerna Tomas Müllern och Helén Anderson från JIBS.

– Jag tycker verkligen att VästKrafts initiativ är fantastiskt – inte bara att de för ner ”Down to Earth” till jorden, utan även för att projektet kommer hela Göteborgsregionen till del, säger Peter Horbury, designchef på Volvo Personvagnar.

I nästa steg kommer studenter att arbeta vidare med ett urval av de frågeställningar som lyfts fram. I maj går tåget från Shanghai mot Norden med Transsibiriska järnvägen. Ombord finns cirka 100 studenter som inom konceptet TRAINing ska jobba vidare med koncepten och utveckla idéerna. Göteborgsregionen erbjuds därmed nya möjligheter att stärka relationen till systerstaden Shanghai och den kinesiska marknaden.

Down to Earth är ett samarbete mellan JIBS och Umbilical Design samt partners från näringsliv och samhälle. Målet är att långsiktigt skapa nya spännande arbeten för unga baserade på hållbara koncept och teknologier, men också att bidra till en hållbar stadsutveckling med rymden som katalysator.

2011-03-14