JIBS studenter i säkerhet

Internationella kontoret har varit i kontakt med alla våra studenter som befinner sig i de drabbade områdena, och även alla japanska studenter på Internationella Handelshögskolan.

En student befinner sig i Osaka, 500 km från det område som berörts av jordbävningen och tsunamin de senaste dagarna. Enligt uppgifter från vårt partneruniversitet Kansai Gaidai finns det för närvarande ingen anledning att vidta akuta åtgärder i Osakaregionen.

En student är på Hawaii där det utfärdades tsunamivarningar, men där skadorna inte blivit alltför stora.

Två studenter har planerat att resa till Japan om två veckor för en utbytestermin i Yokohama, nära Tokyo. De har rekommenderats att följa nyheterna och rekommendationerna från det Utrikesdepartementet.

UD har än så länge bara utfärdat en rekommendation att undvika resor till Japan och de drabbade områden, och ingen evakuering av svenska medborgare har planerats. Detta kan ändras, eftersom det fortfarande finns en risk från kärnkraftsreaktorerna i Fukushima. Frankrike har utfärdat en evakueringsplan för sina medborgare och fler länder kan komma att göra detsamma.

Alla japanska studenter som just nu studerar vid Internationella Handelshögskolan (programstudenter och utbytesstudenter) har bekräftat att deras familjer mår bra. Alla studenter som behöver prata med någon är välkomna till International Office eller Studenthälsan.

Vi kommer att fortsätta att följa situationen och utvecklingen noga, och naturligtvis går våra tankar till alla dem som drabbats av denna fruktansvärda katastrof.

2011-03-14