JIBS-student kursetta på elitprogram i Köpenhamn

När Amit Chaudhary åkte på utbytestermin till Copenhagen Business School blev han antagen till en av deras elitkurser: CM-IIE Internship in International Entrepreneurship.

Amit, som läser ett masterprogram på Internationella Handelshögskolan, tillbringade höstterminen 2010 som utbytesstudent på Copenhagen Business School. CBS erbjuder tre intensiva och utmanande kurser, så kallade elitmoduler, som bara tar in högst 25 studenter till varje kurs och ger både analytiska och praktiska kunskaper. Antagningen baseras på en individuell bedömning, eftersom efterfrågan på kursplatserna är mycket hög. Amit är den första av Internationella Handelshögskolans studenter som antagits till en av de här prestigefyllda kurserna, och han slutade som kursetta.

Under kursen arbetar studenterna ca 30 timmar i veckan som praktikanter på utvalda nystartade teknikföretag, där de tar sig an olika strategiskt viktiga problem. Studenten, en mentor från företaget och en handledare från CBS samarbetar för att hitta och fullfölja projekt med bästa möjliga mix av teori och praktisk tillämpning. De ska också hålla för en akademisk granskning samtidigt som de löser företagens praktiska behov.

BullGuard, ett danskt företag som tillhandahåller säkerhetslösningar för Internet, valde Amit. Han arbetade med att hitta ett optimalt system för marknadsinformation och sedan skapa en strategi för att införa det. Amit sammanfattar sina erfarenheter från CBS som ”en utmanande och nyttig tillämpning av teoretiska kunskaper på riktiga situationer i arbetslivet”.
Läs mer om Amit på jibsworld.se

2011-03-28