JIBS-professor deltar i utfrågning om moms

Professor Björn Westberg har bjudits in av Riksdagens Skatteutskott till en öppen utfrågning om mervärdeskattens framtid.

Utfrågningen hålls den 31 mars klockan 9-12. Övriga inbjudna är representanter för EU-kommissionen, Finansdepartementet och Skatteverket, samt skatteexperter från svenskt Näringsliv, Företagarna och Sveriges kommuner och landsting.

Seminariet ingår som ett led i utskottets behandling av EU-kommissionens så kallade Grönbok, om det nuvarande mervärdesskattesystemets funktion och hur det ska se ut i framtiden. Genom grönboken har EU-kommissionen inlett ett arbete för att i samråd med offentliga institutioner förenkla och förbättra EU:s system för mervärdesskatt.

I grönboken ställs bland annat frågor som: Ska varor och tjänster beskattas i det medlemsland de härrör ifrån eller där de säljs? Är reducerade momsskattesatser fortfarande relevanta i dag? På vilket sätt momssystemet göras mer säkert mot bedrägerier och hur kan den administrativa bördan för företagen minskas?

2011-03-29