Spikning av avhandling

Tisdagen den 12 april kl 9.30 spikar Joel Johansson upp sin avhandling i entrén på Tekniska Högskolan. Välkomna!

Avhandlingen har titeln "Automated Computer Systems for Manufacturability Analyses and Tooling Design". Efter spikningen serveras kaffe och sedvanlig spiktårta. Disputationen äger rum den 29 april kl. 10 i sal E1405.

2011-04-08