JIBS-studenter i Dag Hammarskjölds fotspår

Internationella Handelshögskolan är ensamma i Sverige om att skicka studenter till världens största FN-simulering i New York, den 19-24 april.

Konferensen, som hålls varje vår, arrangeras av NMUN (National Model United Nations), och samlar fler än 5 000 studenter från hela världen för att diskutera aktuella globala frågor. Studenterna får också tillfälle att träffa representanter för FN och sina egna länders FN-delegationer.

Under simuleringen representerar studenterna ett annat land än sitt eget, och får sätta sig in i det landets situation, problem och behov. I år företräder Internationella Handelshögskolans studenter Finland. Tidigare års delegationer har fått flera utmärkelser för sina prestationer på konferensen.

Under hösten och våren har studenterna gått kursen United Nations Simulation, som förberett dem för NMUN-mötet. Internationella Handelshögskolan är det enda lärosätet i Sverige som erbjuder kursen, och deltagarna kommer framför allt från programmen International Economics and Policy och International Management.

Under kursen har studenterna bland annat lärt sig hur man skriver resolutioner, talar offentligt och förhandlar. De har också studerat Finland för att kunna representera landet, och ägnat mycket tid åt att söka finansiering för att kunna genomföra resan till New York. Kursen ger studenterna förståelse för diplomati och förhandlingar inom komplicerade internationella frågor.

Kontaktperson: Gabriel Bake

Studenternas blogg
NMUNs webbplats

2011-04-13