Besök från Rwanda

Representanter från JIBS har besökt Rwanda för att undersöka möjligheterna att utveckla en närmare relation. Nu ser vi fram emot ett afrikanskt besök hos oss.

I början av året reste Chantal Côté och Jean-Charles Languilaire från Internationella Handelshögskolan till staden Gitarama i Rwanda för att etablera kontakt med Institut Catholique de Kabgayi.

Som ett resultat av resan kommer nu två representanter från skolan i Rwanda att besöka oss under en vecka från och med den 25 april: Rektorn M. Vincent Kagabo och lektor M. Pierre-Corneille Namahoro. De kommer att få besöka olika enheter och sektioner på handelshögskolan, och även träffa de internationella kontoren och några av lärarna på de övriga av Högskolan i Jönköpings fackhögskolor. Förhoppningen är att hitta flera områden av gemensamt intresse. Det huvudsakliga målet för den kommande perioden blir att utveckla en djupare kunskap om varandra och att väcka intresset hos både lärare och studenter.

Professor Leona Achtenhagen, som är initiativtagare, och Annika Hall kommer nu att ta över projektet. Rwanda är ett väldigt intressant land med en ung befolkning, och det kan finnas möjligheter att utveckla ett framgångsrikt Linnaeus-Palme projekt där. En viktig aspekt är att utbildningssystemet i Rwanda nyligen har reformerats för att ändra undervisningsspråket från franska till engelska i hela landet och på alla utbildningsnivåer. Detta är ett enormt projekt, eftersom franska och kinyarwanda är fortfarande de mest talade språken.

På längre sikt kan projektet innebära en närmare relation mellan skolorna och en bättre förståelse för varandras utbildningssystem. Vår förhoppning är att detta ska bli början på ett djupare samarbete på forsknings-, utbildnings- och studentnivå.

2011-04-19