Dubbel spikningsceremoni

Två doktorsavhandlingar spikas upp i entréhallen på Tekniska Högskolan onsdagen den 27 april kl 9.30.

Emma Sjölanders avhandling har titeln  "Heat treatment of Al-Si-Cu-Mg casting alloys". Mathias Königs avhandling har titeln "Microstructure Formation at Solidification and Solid State in Compacted Graphite Iron". Disputation sker den 20 respektive 17 maj.

Välkomna!

2011-04-20