JIBS åter i topp i Civilekonomernas undersökning

JIBS har genomgående höga placeringar i årets undersökning från Civilekonomerna. Det gäller till exempel utlandsstudier, praktik, snabbast jobb och jobb utomlands. Detta stärker ytterligare vår position som Sveriges mest internationella handelshögskola.

Fackförbundet Civilekonomerna genomför denna undersökning varje år för att kartlägga hur det gått för de ekonomer som tog examen för tre år sedan.

JIBS behåller sin förstaplacering när det gäller andel studenter som studerar utomlands. Siffran är 81 procent, vilket kan jämföras med det nationella genomsnittet 34 procent. När det gäller andel studenter som har haft praktik, har JIBS klättrat stadigt från rank 13 för de som examinerades 2003 till nuvarande rank 2.

Nästan två tredjedelar av studenterna hade fått jobb redan innan examen, den högsta andelen bland svenska handelshögskolor. Och nästan alla, hela 97 procent, hade jobb inom sex månader efter examen. Under de senaste fyra åren har JIBS legat på plats 2, 3 eller 4 i detta avseende (med mycket små skillnader mellan de skolor som placerar sig högst). Den ökande andelen studenter som får jobb redan innan examen är ett tydligt tecken på en stärkt ställning för JIBS bland potentiella arbetsgivare. JIBS behåller också en stabil position där en jämförelsevis hög andel av de utexaminerade når chefsbefattningar inom tre år.

Andelen före detta studenter som numera arbetar utomlands, 15 procent, är den högsta i Sverige. Siffran kan ändå vara en underskattning eftersom det är svårt att nå dem som bor utomlands och dem som inte har svenska som sitt förstaspråk.

Allt som allt behåller JIBS sina toppositioner, och klättrar i vissa avseenden.  Förhoppningsvis kommer det här att befästa vår roll som en viktig och internationellt respekterad svensk handelshögskola med utbildningar som håller hög kvalitet.

Uppgifter från undersökningen Civilekonomer - Tre år efter examen

Sammanfattning av Clas Wahlbin, Professor emeritus, JIBS Pdf, 118.5 kB.

2011-05-02