Högskolan lyckas i konkurrensen om externa forskningsmedel

År 2010 var högskolans externforskningsandel 63,2 procent, den tredje högsta bland svenska lärosäten. Högskolan har varit bland topp 5 sedan Högskoleverket (HSV) började publicera andelarna 1999. Läs mer på HSV:s statistiksida


2011-05-11