Förtjänsttecken och hedersprofessur till Karl Erik Gustafsson

Professor emeritus Karl Erik Gustafsson har tilldelats "The emma award" för sina långvariga framstående insatser för medieekonomin. Samtidigt utsågs han till hedersprofessor vid Moscow State University. Läs mer


2011-06-20